CE
Tiempo de Actualización2018-12-24
CE
  • Período:
  • 2018-10-16 - 2026-10-16
  • No.:
  • HT18DR-0916672
  • organismo emisor:
  • Honton Compliance Laboratories(Shenzhen)Co.,Ltd

Máquina de enjuague con transmisión automática, modelo: ATF-8200, ATF-8100, ATF-8300, ATF-8400, ATF-8500, ATF-8600, ATF-8700, ATF-8800, ATF-8900, ABS-201, ABS-202 , ABS-203, ABS-204, ABS-205, ABS-206, ABS-207, ABS-208, ABS-209, LS-301, LS-302, LS-303, LS-304, LS-305, LS -306, LS-307, LS-308, LS-309, TD501, TD-501, TD-502, TD-503, TD-504, TD-505, TD-506, TD-507, TD-508, TD -509.

Este informe cubre los modelos ATF-8200, ATF-8100, ATF-8300, ATF-8400, ATF-8500, ATF-8600, ATF-8700, ATF-8800, ATF-8900, ABS-201, ABS-202, ABS 203, ABS-204, ABS-205, ABS-206, ABS-207, ABS-208, ABS-209, LS-301, LS-302, LS-303, LS-304, LS-305, LS-306, LS-307, LS-308, LS-309, TD501, TD-501, TD-502, TD-503, TD-504, TD-505, TD-506, TD-507, TD-508, TD-509.

Todas las pruebas se realizaron en el modelo ATF-8200.